31.05.2020 - 04.10.2020

Velkommen til Ti på Topp Tromsø 2020

Bli med!

17445

Registrerte turer

2122

Registrerte deltakere

8

Turer i gjennomsnitt

Ti På Topp
# Navn Turer i snitt Turer totalt
# Navn Turer i snitt Turer totalt
# Navn Ulike turer Turer totalt Totalt antall km Høydemeter
# Navn Turer totalt
<<< rankingsData.ranking_justified>>> <<< rankingsData.ranking>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< rankingsData.checkins_count_unique>>> <<< rankingsData.checkins_count_total>>> <<< rankingsData.total_route_length>>> <<< rankingsData.total_route_elevation>>>
<<< rankingsData.ranking_in_type>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< rankingsData.group_info.name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.members.length) | number:1>>> 0 <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
<<< rankingsData.ranking_in_type>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.members.length) | number:1>>> 0 <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
<<< rankingsData.ranking>>> <<< rankingsData.group_name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.group_size) | number:1>>> <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
1 02. Langvannet 3923
2 01. Sydspissen 3606
3 04. Trevardetoppen 2026
4 05. Lillekovhaugen 1124
5 08. Lakstinden 995

Ti på Topp er tilrettelagt i samråd med smittevernmyndigheten i Tromsø. Dette innebærer blant annet at turkassene med besøksbøker og skrivesaker er erstattet med et skilt, med turmålskoden godt synlig. 

Hold minst 1 meter avstand og unngå å gå i grupper på mer enn 5 personer (nevnte avstand må også holdes mellom hver enkelt i gruppen), de som tilhører samme husstand kan gå samlet.

Se forøvrige Norges Idrettsforbunds koronavettregler for utøvelse av idrettsaktiviteter

Møt deltakerne

<<< rankingsData.participant_name>>>

Individuell

<<< rankingsData.group_name>>>

<<< rankingsData.team_name>>>

<<< rankingsData.checkins_count_unique>>> Ulike turer

Ingen deltakere funnet.

Turmål

Navn Høydemeter Antall turer Beskrivelse Finn på kart
01. Sydspissen 5 m 3606
02. Langvannet 70 m 3923
03. Skilsmissen 320 m 898
04. Trevardetoppen 376 m 2026
05. Lillekovhaugen 155 m 1124
06. Rundheia, Rekvik 493 m 989
07. Blåkollen 461 m 806
08. Lakstinden 455 m 995
09. Mellafjellet 399 m 956
10. Borgen 430 m 381
11. Tromsøs geografiske midtpunkt 554 m 744
12. Johanfjellet 483 m 273
13. Soria Moria fortopp 794 m 314
14. Finnheimfjellet 1148 m 129
15. Karltinden 1206 m 167
16. Svartnestinden 1214 m 122