02.06.2019 - 06.10.2019

Velkommen til Ti på Topp Tromsø 2019

Bli med!

22267

Registrerte turer

1926

Registrerte deltakere

12

Turer i gjennomsnitt

Ti På Topp
# Navn Turer i snitt Turer totalt
# Navn Turer i snitt Turer totalt
# Navn Ulike turer Turer totalt Totalt antall km Høydemeter
# Navn Turer totalt
<<< rankingsData.ranking_justified>>> <<< rankingsData.ranking>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< rankingsData.checkins_count_unique>>> <<< rankingsData.checkins_count_total>>> <<< rankingsData.total_route_length>>> <<< rankingsData.total_route_elevation>>>
<<< rankingsData.ranking_in_type>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< rankingsData.group_info.name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.members.length) | number:1>>> 0 <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
<<< rankingsData.ranking_in_type>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.members.length) | number:1>>> 0 <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
<<< rankingsData.ranking>>> <<< rankingsData.group_name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.group_size) | number:1>>> <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
1 01. Langvannet 4368
2 02. Sydspissen 3854
3 04. Sherpatrappa 3034
4 03. Trevardetoppen 2082
5 05. Finnlandsfjellet 1606

Møt deltakerne

<<< rankingsData.participant_name>>>

Individuell

<<< rankingsData.group_name>>>

<<< rankingsData.team_name>>>

<<< rankingsData.checkins_count_unique>>> Ulike turer

Ingen deltakere funnet.

Turmål

Navn Høydemeter Antall turer Beskrivelse Finn på kart
01. Langvannet 70 m 4368
02. Sydspissen 5 m 3854
03. Trevardetoppen 376 m 2082
04. Sherpatrappa 421 m 3034
05. Finnlandsfjellet 426 m 1606
06. Rundheia, Rekvik 493 m 1109
07. Movikhammeren 357 m 1408
08. Laukslettfjellet 547 m 858
09. Johanfjellet 483 m 574
10. Tromsøs geografiske midtpunkt 554 m 1038
11. Middagsfjellet 678 m 600
12. Soria Moria fortopp 794 m 447
13. Vasstinden 898 m 421
14. Karltinden 1206 m 308
15. Svartnestinden 1214 m 213
16. Blåtinden -'Den sovende soldat' 1180 m 348

Siste nytt fra Ti På Topp